...Ο θεός δίδαξε αγάπη ! Αγάπη είναι δύναμη ! δημοκρατία ! Δίκαιο ! Αν πιστεύεις Κάντην πράξη ! καιροί πονηρή δεν υπάρχει πίσω ! φώναξε ! ο Θεός είναι μαζί σου , είναι η δύναμη …... Κύριε Ιησού Χριστέ Υιε Θεού ελέησον μας
...Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς...

Πέμπτη, 3 Νοεμβρίου 2016

Οἰκουμενισμὸς καὶ «Νέα Ἐποχή»: ἕνα κοινὸ ὅραμα;Οἰκουμενισμoς
καi «Νέα Ἐποχή»:
ἕνα κοινo ὅραμα;Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου